O PB Agrobanci u stečaju...

Agrobanka

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu broj 9.St.3718/2012 od 20.06.2012. godine, otvoren je stečajni postupak nad Poljoprivrednom bankom Agrobankom a.d. Beograd pod administrativnim upravljanjem.

Za stečajnog upravnika određena je Agencija za osiguranje depozita, Knez Mihailova broj 2, Beograd.

Odlukom Agencije za osiguranje depozita od 22.06.2012. godine, broj O.br. 2-12112, za poverenika stečajnog upravnika Agencije za osiguranje depozita imenovan je Mladen Sorajić.

Odlukom Agencije za osiguranje depozita broj O.br. 2. 35/13 od 20.06.2013. godine, odnosno O.br.D 11/15 od 11.02.2015. godine, za poverenika stečajnog upravnika Agencije za osiguranje depozita imenovan je Rako Božović.

Odlukom Agencije za osiguranje depozita broj O.br. 431/2-24/22 od 31.01.2022. godine, za poverenika stečajnog upravnika Agencije za osiguranje depozita imenovana je Katarina Krstić

Odlukom Agencije za osiguranje depozita broj O.br. 509/13-5/23 od 23.02.2023. godine, za poverenika stečajnog upravnika Agencije za osiguranje depozita imenovana je Marija Milić.